Krubpom Hosting

ฐานความรู้

ต้องการสั่งซื้อมากกว่า 1 ปี

สำหรับท่านที่ต้องการสั่งซื้อสินค้ามากกว่า 1  à¸›à¸µà¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸–ทำได้โดยการโอนเงินเข้ามาในระบบให้พอดีกับจำนวนปีที่ท่านต้องการสั่งซื้อ เช่น ท่านได้สมัครใช้งาน Premium ปีละ 599 บาท และต้องการสั่งซื้อเป็นระยะเวลา 3 ปี ก็ให้โอนเงินจำนวน 1797 บาท เงินส่วนที่เกินมาจะถูกเก็บไว้เป็นเครดิตในบัญชีของท่านและจะถูกหักอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดชำระ ซึ่งสามารถตรวจสอบยอดเงินของท่านได้ตลอดเวลา 

 

* เงินที่โอนเข้ามาแล้วไม่สามารถคืนได้ ยกเว้นการยกเลิกการใช้งานภายใน 30 วัน

* เงินค่าจดโดเมนเนมปีละ 359 บาทไม่สามารถคืนได้แต่สามารถนำโดเมนไปใช้กับโฮสอื่นได้คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

เพิ่มในรายการโปรด เพิ่มในรายการโปรด

พิมพ์บทความ พิมพ์บทความ

อ่านเพิ่มเติม

Powered by WHMCompleteSolution

ภาษา:

Quick Navigation

สมาชิกล็อกอิน

อีเมล

รหัสผ่าน

จำฉันไว้

ค้นหา